Nytt projekt i startgroparna

bild_3_2.jpg

Hela Människan har tillsammans med Erikshjälpen precis startat

ett nytt projekt. Det går ut på att kartlägga erfarenheter kring barnstödsgrupper. Vi vill ta reda på vilka faktorer som är viktiga för att verksamhet ska komma igång och kunna fortsätta, allt för att så många barn i utsatta livssituationer som möjligt ska kunna

få stöd.

Barnstödsutredningen, som projektet kallas, har uppkommit utifrån att

vi under åren inte sett att så många verksamheter som förväntats nbso har kommit igång, trots barnstödsledarutbildningen Linus. Nu vill vi lära av historien och ta tillvara erfarenheter för att förbättra inför framtiden. Kanske fanns brister i utbildningen, kanske har andra faktorer spelat in, något som vi kan påverka med kompletterande insatser?

Kartläggningen kommer att genomföras av tre personer anställda på lokala enheter,vår representant är Ida Helleberg,

Annika Andreasson, Hela Människan är ansvarig och samordnare för projektet, som en del i framtagandet av nytt utbildningskoncept för familje- och anhörigarbete.

Kartläggningen kommer att omfatta både barnstödsverksamheter som finns i lokala enheters regi och där Hela Människan-enheter samverkar med andra

aktörer, till exempel lokala huvudmän eller kommunen.

Har du frågor eller tips? Kontakta Annika Andreasson på annika.andreasson@helamanniskan.se eller 08-691 06 67

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *