Öppen Gemenskaps kvinnojour i Umeå erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk och/eller lättare psykisk ohälsa, kvinnor med barn (även pojkar upp till 18 år), kvinnor över 65 år, kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning samt kvinnor och barn som blivit utsatta för hedersrelaterat våld eller hot om våld.

Vi kan även ta emot  sällskapsdjur i mån av plats.

Vi välkomnar kvinnor från hela landet och vi respekterar alla religioner.

Utöver skyddat boende erbjuder vi även

  • Stödsamtal
  • Rehabiliterande sysselsättning
  • Eftervård
  • Lots-funktion
  • Specialanpassat personstöd

Skyddade boende med förstärkt skalskydd

Öppen Gemenskaps kvinnojour har skyddade boenden med förstärkt skalskydd, och anpassar innehåll och skyddsnivå efter den enskildes behov. Vi lägger stor vikt vid sekretess och anonymitet.

I boendet finns utarbetade säkerhetsrutiner, d.v.s klient, personal och boendesäkerhet som kvinnan ska ta del av. Viktigt är att det görs en bedömning av skyddsbehov för både kvinnan och (varje enskilt) medföljande barn.

Utifrån bedömningen av skyddsbehov görs sedan en individuell säkerhetsplanering tillsammans med kvinnan och medföljande barn.

Utbildning och råd i säkerhetstänkande till dig som bor hos oss

Vi utbildar de boende i säkerhetstänkande gällande vilken information som kan lämnas ut, bedöma risker samt se konsekvenser kopplat till val och handlingar. Den som bor i skyddat boende måste själv aktivt ta ansvar för sin egen och medboendes säkerhet. Det är därför viktigt att kvinnan är försiktig vid användning av sin telefon och sociala medier. Det är även viktigt att kvinnan inte tar bilder på boendet, personal eller medboende.

Vi som arbetar på kvinnojouren

Alla medarbetare på Öppen gemenskaps kvinnojour har mångårig erfarenhet av arbete med våldsutsatthet, missbruk och psykisk ohälsa.

Placering hos oss

Placering hos oss sker i samråd med socialtjänst eller annan ansvarig myndighet. Placeringsbeslut skall finnas för den boende. En handlingsplan upprättas tillsammans med kvinnan, personal på kvinnojouren och placeraren. Kvinnan får en kontaktperson och även medföljande barn får en egen kontaktperson.

Uppföljning av placeringen

Vi förutsätter att placeraren är aktiv under boendetiden och har fortlöpande kontakt med kvinnan för uppföljning/utvärdering av pågående insats.
Vi kan bistå socialtjänsten med skriftliga sammanfattningar av placeringen och behovsbedömningar för fortsatt insats av annan karaktär.

Om Öppen gemenskaps kvinnojour

Vi har funnits sedan 2009 och är inte en traditionell kvinnojour när det gäller målgrupper och arbetssätt. Vi arbetar utifrån Socialsstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer, och har ett nära samarbete med polis.

Vi använder vedertagna manualer som FREDA, PATRIARK och ATV när vi gör våra riskbedömningar, och gör löpande skydds- och riskbedömningar tillsammans med den boende och polis. Vi använder oss av MI och KASAM och har ett salutogent förhållningssätt.

Två boendeplatser är vikta för Umeå kommun enligt överenskommelse. Övriga platser är tillgängliga för extern placering mot dygnsavgift.

För att kunna erbjuda en trygg och säker vistelse hos oss på kvinnojouren arbetar vi fortlöpande med ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra våra tjänster.

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor och barn får den hjälp de behöver. Kommunerna har ett tydligt ansvar att tillhandahålla skyddat boende med olika innehåll och skyddsnivå. Den som blivit utsatt för våld eller riskerar våld har rätt till skydd och stöd utifrån sina individuella behov.