Öppen Gemenskaps kvinnojour i Umeå erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk och/eller lättare psykisk ohälsa, kvinnor med barn (även pojkar upp till 18 år), kvinnor över 65 år, kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning samt kvinnor och barn som blivit utsatta för hedersrelaterat våld eller hot om våld.

Vi kan även ta emot  sällskapsdjur i mån av plats.

Vi välkomnar kvinnor från hela landet och vi respekterar alla religioner.

Utöver skyddat boende erbjuder vi även

  • Stödsamtal
  • Hjälp i kontakt med sjukvård och andra myndigheter
  • Stöd i att strukturera dagliga rutiner

Skyddat boende med förstärkt skalskydd

Öppen Gemenskaps kvinnojour har skyddat boenden med förstärkt skalskydd, och anpassar innehåll och skyddsnivå efter den enskildes behov. Vi lägger stor vikt vid sekretess och anonymitet.

I boendet finns utarbetade säkerhetsrutiner, d.v.s klient, personal och boendesäkerhet som kvinnan ska ta del av. Viktigt är att det görs en bedömning av skyddsbehov för både kvinnan och medföljande barn.

Utbildning och råd i säkerhetstänkande till dig som bor hos oss

Vi utbildar de boende i säkerhetstänkande gällande vilken information som kan lämnas ut, bedöma risker samt se konsekvenser kopplat till val och handlingar. Den som bor i skyddat boende måste själv aktivt ta ansvar för sin egen och medboendes säkerhet. Det är därför viktigt att kvinnan är försiktig vid användning av sin telefon och sociala medier. Det är även viktigt att kvinnan inte tar bilder på boendet, personal eller medboende.

Vi som arbetar på kvinnojouren

Alla medarbetare på Öppen gemenskaps kvinnojour har socionomutbildning och mångårig erfarenhet av arbete med våldsutsatthet, missbruk och psykisk ohälsa.

Placering hos oss

Placering hos oss sker i samråd med socialtjänst eller annan ansvarig myndighet. Placeringsbeslut skall finnas för den boende. En handlingsplan upprättas tillsammans med kvinnan, personal på kvinnojouren och placeraren. Kvinnan får en kontaktperson och även medföljande barn får en egen kontaktperson.

Uppföljning av placeringen

Vi förutsätter att placeraren är aktiv under boendetiden och har fortlöpande kontakt med kvinnan för uppföljning och utvärdering av pågående insats.
Vi kan bistå socialtjänsten med skriftliga sammanfattningar av placeringen och behovsbedömningar för fortsatt insats av annan karaktär.

Om Öppen gemenskaps kvinnojour

Vi har funnits sedan 2009 och arbetar utifrån Socialsstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer, och har ett nära samarbete med polis. Vi använder vedertagna manualer som FREDA och PATRIARK när vi gör våra riskbedömningar.

Två boendeplatser är vikta för Umeå kommun enligt överenskommelse. Övriga platser är tillgängliga för extern placering mot dygnsavgift.

För att kunna erbjuda en trygg och säker vistelse hos oss på kvinnojouren arbetar vi fortlöpande med ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra våra tjänster.