VAKTMÄSTARE


Vår vaktmästare arbetar med vädligt många arbetsuppgifter. Det handlar bland annat om mattransporter, sophantering, återvinning och annan service. Han är vår alltiallo som sopar, sandar,  skottar snö, klipper gräs, gör mindre reparationer och mycket annat som behövs i den allmänna fastighetsskötseln.

Fastigheten består av två huskroppar som innehåller flera kontor, en butik, cykelverkstad, några samlingslokaler, en matsal och kök.