BRAVO ARBETSTRÄNING


Vi erbjuder arbetsträning i ett helhetskoncept riktat mot människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi kombinerar arbetsträning med kunskapsfrämjande insatser som syftar till att öka deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden och strävar efter att arbeta så arbetsmarknadsnära som möjligt. Personalen har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten har kontinuerlig utvärdering och kvalitetssäkring. Vi välkomnar och respekterar alla religioner.
Målet med att arbetsträna hos oss är att få alla delar i livet att fungera bra samtidigt. Den arbetsträning som erbjuds har visat sig fungera väldigt bra för människor som stått utanför både arbetsmarknad och samhället under lång tid. En person som kommer till oss arbetstränar 100 procent av sin förmåga med  behovsanpassade och varierande arbetsuppgifter. Vi har anställd handledare för Bravo arbetsträning.
På följande arbetsplatser kan du göra din arbetsprövning.

Vårt kök


Vår syverkstad


Vår cykelverkstad