SYVERKSTAN
Syverkstan är en liten arbetsplats med stora möjligheter till delaktighet och främjande av kreativiteten och som riktar sig till enbart kvinnor. I syverkstan används nästan enbart återbrukat material som är skänkta av olika gåvogivare. Att arbeta med återbruk är utmanande och idéskapande och allt som sys i syverkstan säljs sedan i Butik Bravo som ligger i samma lokal. I syverkstan finns tillgång till direkthandledning av en handledare och inga förkunskaper behövs för att vara där. För den som tycker att det är intressant att sy i kombination med återbruk  i en lugn atmosfär är syverkstan ett bra alternativ.

Du hittar våra produkter i Öppen Gemenskaps butik för lokalt hantverk, Butik Bravo, men också på marknader runt Umeå och hos utvalda butiker, som exempelvis Gammlia Museishop.

Vi håller till i ett vackert gammalt trähus på Kungsgatan 79, Öst på stan, Umeå.