STYRELSE

Ordförande
Rune Sjöström


Ordinarie

Kerstin Lundmark vice ordförande
Lars Hammarstedt
Arne Andersson
Anders Forsgren
Lena Hallgren
Gun-Britt Grahn


Ersättare

Elisabeth Lindahl
Birgitta Jonsson
Carina Aminoff


Adjungerad Umeå Kommun

Hans-Åke Rönnlund
Hans-Christer Jonsson


Valberedning
Bengt Bergius
Levi Bergström
Signild Brandé


Revisorer
Fredrik Andersson
Lars Sandberg