Öppen gemenskap är en allmännyttig ideell förening i Umeå med kristen värdegrund.
Med uppdrag att skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Vi kan hela processen, från akutskedet till rehabilitering.

Öppen Gemenskap arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, då vi utgår från det friska och fungerande hos varje individ. I motivationsarbetet betonar vi tilltron till den egna förmågan att ta ansvar för sin egen förändring.
Genom att använda ett salutogent synsätt är vi ett alternativ till Minnesota-modellen.