Öppen Gemenskap är en ideell förening i Umeå med kristen värdegrund som bedriver verksamhet för socialt utsatta människor.
Öppen Gemenskap bildades redan 1972 och är en professionell organisation med ca 12 anställda. Kompetens finns för hela processen, från akutskedet till rehabilitering.

Öppen Gemenskap arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, då vi utgår från det friska och fungerande hos varje individ. I motivationsarbetet betonar vi tilltron till den egna förmågan att ta ansvar för sin egen förändring.

Öppen Gemenskap är ansluten till Hela Människan