På torsdag den 1 juni börjar vi med att
servera frukost i parken mellan 8.30 – 10.30.