Öppen Gemenskap är en ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har till ändamål att utifrån kristen diakonal grundsyn hjälpa och stödja människor som lever i utsatta livssituationer.

Öppen Gemenskaps vision
Vi vill bidra till ett mänskligare samhälle för alla! Ett samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och får känna kärlek, värme och trygghet.

Vårt uppdrag är
– att se, hjälpa och stödja människor som lever i utsatta
livssituationer.
– att vara en professionell samhällsaktör i den sociala
sektorn.
– att utmana till engagemang för människor i utsatthet.
– att vara en del av medlemsorganisationernas diakonala
arbete.

Vår värdegrund
Vår värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Den bygger på en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan där det främsta redskapet är det personliga mötet präglat av respekt, omtanke och professionalitet. Vår viktigaste uppgift är att stötta människor i att bygga upp en tro på sig själva, en tillit till sin egen förmåga och redskap för att bli delaktiga i samhället. Vi hävdar alla människors lika värde, rätt till kärlek, värme och nya livschanser. Alla människor har rätt att bli bemötta med öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet och ska ges chans att fatta beslut
och ta ansvar för sitt eget liv. Människor är lika värda oavsett förutsättningar och livssituation och har rätt att finnas i ett sammanhang.