Vill du bidra? Behovet är stort, särskilt nu när vintern är här. Tillsammans gör vi den lite varmare! Du gör skillnad för människor i hemlöshet och beroendeproblematik, våldutsatta kvinnor med barn, människor som lider av psykisk ohälsa eller saknar ett arbete att gå till.

SwishlogganSwish 123 098 55 15
Gåvobankgiro 783-0862
Märk gåvan “Värme”

Tack för ditt stöd!