Öppen Gemenskaps i Umeå erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk och/eller lättare psykisk ohälsa, kvinnor med barn (även pojkar upp till 18 år), kvinnor över 65 år, kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning samt kvinnor och barn som blivit utsatta för hedersrelaterat våld eller hot om våld.

Läs mer …