Öppen Gemenskaps kvinnojour med skyddat boende i Umeå söker personal.

Till skillnad från traditionella kvinnojourer tar Öppen Gemenskap emot kvinnor med eget missbruk och psykisk ohälsa. Kvinnorna erbjuds i första hand ett skyddat boende som har fem platser. Kvinnojouren förmedlar även kunskap och erfarenheter av sitt arbete genom riktade insatser och opinionsbildning i det omgivande samhället.

Vi söker två personer med relevant högskoleexamen, engagemang för och gärna erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor. Lyhördhet, tydlighet, förmåga att motivera andra samt intresse för kontinuerlig utveckling av arbetet är efterfrågade egenskaper.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Heltid.

Tillträde snarast.

Som anställd ansvarar du för det dagliga arbetet i nära samarbete med verksamhetschefen. Du tar aktivt del av aktuell information gällande hela organisationen, exempelvis via e-post, hemsida, verksamhetsberättelser, budget och andra policydokument. Du tar del i organisationens utvecklingsarbete och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö för hela organisationen. Ibland arbetar du ensam och på obekväm arbetstid (natt, kväll, helg och storhelg). I ansvaret ingår lokalvård samt säkerhetsanpassning. Vid behov förväntas du arbeta även inom andra enheter i Öppen Gemenskap. Ditt arbete omgärdas av sekretess.

I arbetet ingår att aktivt bygga relationer med det omgivande samhället till exempel genom att ta emot studiebesök och ge information till andra aktörer.  Du verkar för att tillgängliga platser på kvinnojouren blir belagda genom dialog med placerare i övriga kommuner.

Den placerade kvinnan erbjuds ett individanpassat, tätt sammansatt adekvat stöd utifrån olika livsområden, med våldsutsattheten i fokus. Med kvinnan görs ett inskrivningssamtal, riskbedömning, säkerhetsplanering och genomförandeplan utifrån olika livsområden. Dokumenten revideras löpande vid behov. Den placerade erbjuds stöd vid kontakt med olika instanser, myndigheter, rättsväsendet, sjukvården och liknande samt samtalsstöd och meningsfulla upplevelser. Kvinnojouren samverkar med andra enheter på Öppen Gemenskap för att tillgodose den placerades behov på ett tillfredsställande sätt. Även extern samverkan sker och utformas utifrån den placerade.

Utvärdering och uppföljning sker kontinuerligt. Uppföljningsrapporten skickas till ansvarig placerare och sparas med övrig dokumentation i verksamheten.

För mer information ring 090-17 12 30

Ansökan skickas till
Info@oppengemenskap.se