Tråkigt nog upphör fältverksamheten i Öppen Gemenskaps regi men glädjande nog så fortsätter verksamheten under Umeå Kommun, detta från den 1 mars 2017. Vid detta datum är Öppen Gemenskap fyra månader från att ha drivit Mobila Ture/Fältgruppen i 11 år! På befintlig statistik som finns sedan början av 2008 har Fältgruppen registrerat 59 000 insatser. På statistik som finns sedan 2009 framgår det att 40 personer per år har bott i Fältgruppens lägenheter under perioden 2009-2016. Fältarbetets syfte har varit att hitta de personer som är i behov av hjälp. Alltifrån hemlösa personer till personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa hjälps till rätt instans, socialtjänst eller sjukvård.
Men nu tackar Öppen Gemenskaps Fältgrupp tackar för sig, lämnar över facklan till Umeå Kommun och önskar lycka till!