Britt-Marie Rosell avtackades
Annalisa Sörlin avtackades
Annalisa Sörlin avtackades

 

Umeå växer, och det gör även behovet av en ökad satsning på det sociala arbetet bland människor med missbruk och/eller människor med psykisk ohälsa etc.

Det betyder att Öppen Gemenskap, som kort kan sägas vara en del av kyrkornas diakonala insats, får en allt viktigare uppgift
i Umeå, till att hjälpa och stötta människor i svåra sociala situationer.

Nyligen hölls föreningens årsstämma med representanter från många av de 18 medlemmarna, som ingår i föreningen. Det var en diger och omfattande verksamhetsberättelse för 2013 och verksamhetsplan för 2014, som lades fram för stämman. Föreningen har 11 enheter, som totalt omspänner en budget på drygt 14 miljoner kronor.

Handlingarna som ombuden fick ta del av på stämman visar tydligt att de många anställda och volontärerna har gjort ett mycket gott arbete för att stödja och hjälpa de ökade antalet människor i Umeå med sociala
problem. Arbetet inom Öppen Gemenskap sker enligt ett salutogent arbetssätt, vilket innebär att fokus läggs på människans friska resurser samtidigt som de svårigheter som finns bearbetas.

Levi Bergström omvaldes som ordförande. Britt-Marie Rosell och Annalisa Sörlin slutar båda pga. hälsoskäl. Båda två har varit djupt engagerade i Öppen Gemenskaps arbete och ingick i arbetsutskottet. Britt-Marie har varit med i styrelsen i cirka 10 år medan Annalisa har tjänat Öppen
Gemenskap i hela 37 år!!
Ethel Jonsson valdes till ny vice ordförande och Ulf Dahlgren och

Gunnel Lagerkvist som ny ledamot i styrelsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *